ads_homepage

Вид Позиция Размер в px Позициониране Средно
дневни
импресии
Цена
Header banner 1 468х60 Всички страници 50 000 12 лв.
Megaboard 2 980×175 Всички страници 50 000 18 лв.
Side banner 3 300×250 Всички страници 50 000 15 лв.
TVC Flash banner 3 300×250 Всички страници 50 000 25 лв.
ads_internal

Вид Позиция Размер в px Позициониране Средно
дневни
импресии
Цена
Header banner 1 468х60 Всички страници 50 000 12 лв.
Megaboard 2 980×175 Всички страници 50 000 18 лв.
Side banner 3 300×250 Всички страници 50 000 15 лв.
TVC Flash banner 3 300×250 Всички страници 50 000 25 лв.
Left button 4 270×180 Вътрешни страници 45 000 9 лв.
Half page banner 5 610×90 Вътрешни страници 45 000 18 лв.
  • За филтрирана ротация +25% надбавка.
  • Посочените цени са в български лева и са без ДДС.
  • Посочените цени са за 1000 импресии (показвания).
  • Срокът за подаване на файловете е не по-късно от 2 работни дни преди началото на заявения период.